Jdi na obsah Jdi na menu
 


114. Valná Hromada a 1. Výborová schůze

8. 1. 2010

V sobotu 2. 1. 2010 se v provozovně bratra Chaloupského sešla 114. Valná hromada. Mezi hosty jsme uvítali starostku obce pí. Drahuši Hercíkovou, předsedkyni TJ Sokol v Bradlecké Lhotě pí. Janu Hercíkovou a další významné hosty nejen z řad hasičů. Za okolní sbory k nám našli cestu zástupci ze Železnice, Ploužnice, Žďáru u Kumburku a Syřenova. Valná hromada se řídila tímto programem:

 

 

1) Zahájení

2) Volba návrhové komise

3) Volba volební komise

4) Zpráva o činnosti sboru za rok 2009

5) Zpráva velitele

6) Zpráva o hospodaření v roce 2009

7) Zpráva revizorů

8) Přijetí nových členů

9) Volby do výkonného výboru na dalších 5 let

10) Diskuse

11) Schválení členských příspěvků na rok 2010

12) Návrh činnosti na rok 2010

13) Návrh rozpočtu na rok 2010

14) Usnesení

15) Závěr

 

Po zahájení, zvolení návrhové a volební komise následovalo několik vět od starosty sboru, pana Bohuslava Tomeše. Ve svém přednesu zhodnotil uplynulý rok, klady a nedostatky naší práce. Samostatné slovo o činnosti soutěžního družstva přednesl velitel David Šolc. Ve své zprávě hovořil o soutěžích, námětovém cvičení a akcích, na kterých se hasiči podíleli po celý rok 2009. Narazil také na problematiku zastaralé techniky. Zprávu o hospodaření přednesl bratr Zdeněk Blažek. Po zprávě revizorů následovalo přijetí nových členů. Letos jsme se rozrostli celkem o 7 nových posil. Mezi hasiče jsme přijali: Bičišťovou Zuzanu, Cermana Jana, Edera Martina, Hrdličku Davida, Kordíkovou Veroniku, Morávkovou Michalu a Pevnou Kristýnu. Doufáme, že se jim u nás bude líbit.

 Hlavním letošním úkolem bylo zvolit si nový výkonný výbor. Volba se povedla hned na první pokus. Do nového výkonného výboru byli zvoleni: Beneš Jaromír, Blažek Zdeněk, Fišer Jaroslav ml., Haratický Ladislav, Hercík Josef, Hercík Jaroslav, Chaloupská Alena, Luňák Vojtěch, Morávek Luděk, Šolc David, Šolc Jaroslav, Tomeš Bohuslav, Tomeš Vítězslav, Tomeš Bronislav, Voháňko Vladimír.

 Překvapením pro všechny bylo předání medaile za zásluhy panu Bohuslavu Tomešovi - starosty našeho sboru. Ocenění předal Ing. Zdeněk Otmar, zástupce SDH Ploužnice. Po diskusi a drobném občerstvení proběhla prezentace fotek z akcí uplynulého roku. Následovalo schvalování členských příspěvků na rok 2010. V prvním návrhu bylo navrhnuto 60,- Kč a výši neměnit. Hlasování: Pro 14, proti 14 hlasů. Omladina sboru chtěla navýšit příspěvky. V následné diskusi bylo vyslyšeno několik názorů. Do dalšího hlasování byl návrh zvýšit příspěvky pro členy pod 70 let věku na 100,- Kč. Nad 70 let zachovat čl. příspěvky na původní výši, tj. 60,- Kč. Tento návrh byl podpořen většinou z členské základny a přijat.

 Příští rok nás čeká půlkulaté 115. výročí založení sboru a s nimi několik významných akcí. Hned 23. ledna budeme pořádat tradiční hasičský bál. V březnu 2010 se v Bradlecké Lhotě bude konat sjezd delegátů Semilského okresu. V červnu 2010 bude součást oslav Okrsková soutěž, která se ve Lhotě konala naposledy v roce 1991 na střelnici. To jen z mála akcí, které nás letos čekají. Kvůli těmto významným akcím byl rozpočet na rok 2010 navýšen. Posledním bodem na programu byl závěr, kterým byla celá Valná hromada rozpuštěna.

 

Ve čtvrtek 7. 1. 2010 se konala první schůze Výkonného výboru ve volebním období 2010 – 2014. Na schůzi přišlo 14 členů výboru, 3 hosté jeden člen výboru byl omluven. Hlavním úkolem bylo rozdělení funkcí:

 

Starosta: ...................................................Tomeš Bohuslav

Náměstek starosty: ....................................Šolc Jaroslav

Velitel: ......................................................Šolc David

Strojník: ...................................................Tomeš Bronislav

Referent prevence a výchovné činnosti: ........Haratický Ladislav

Jednatel: ..................................................Chaloupská Alena

Hospodář: ................................................Blažek Zdeněk

Vzdělavatel: ..............................................Tomeš Vítězslav

Referent MTZ: ...........................................Morávek Luděk

Členové Výboru: ........................................Hercík Josef

                                                                 Luňák Vojtěch

                                                                 Fišer Jaroslav

Kontrolní revizní rada:.................................Hercík Jaroslav (předseda)

                                                                 Voháňko Vladimír

                                                                 Beneš Jaromír

 

Po rozdělení funkcí se řešil Hasičský ples, který se rychle blíží. Schůze se účastnili dva nominovaní velitelé družstev jednotky požární ochrany: Pavel Novák a Martin Eder. Oba se v únoru zúčastní proškolení v Jablonci nad Nisou. Přejeme novému výboru hodně úspěchů ve své činnosti.